İnsanlardaki Mevcut Olan Karakter ve Mizacı Yapısı - FERAH USLU

İnsanlardaki Mevcut Olan Karakter ve Mizacı Yapısı


İnsanoğlunun kişilik oluşmasına yardımcı olan pek çok faktör bulunmaktadır.Sıralayacak olursan genetik yapısı, yaşadığı  aile ortamı yapısı ve çocuğun bulunduğu  sosyal çevrenin etkileri.Bu nedenle insanların kişilik yapısını tek kavram olarak görmek yanlış olur.Kişilik yapısı bir çok kavramın bütünleşmesi olarak düşünmeliyiz. 
Bu kavramları mizaç ve karakter olarak iki ayrı başlıkta incelemek daha doğrudur.Bireylerin kişiliği mizaç ve karakterin bileşimi olarak kabul edilir.İnsanlar doğumu ile beraber getirdiği biyolojik yapıyı bir arada tutan donanımlar mizacını,sonradan toplum içinde kazandığı donanım ise karakterini oluşturur .

Daha farklı düşünecek olursak mizaç , kişinin kalıtımsal yönünü araştıran  boyutudur.Genetik olarak bireylere geçen yaşamı sürecinde  önemli değişiklere karşı direnen  özellikleri içine alır.Bu bakımdan  yapısal, genetik ve biyolojik temele dayanan  tavır ve davranışlar  potansiyel kabiliyetini belirler.Çocukluk döneminde erken mizaç özellikleri incelenir. Bu konuda yapılan incelemeler neticesinde bazı kişisel özelliklerin kalıtım yoluyla geçtiği  tespit edilmiş ve  çevresel etmenlerin  mizaç özellikleri üzerinde çok az  etkisi olduğu açıklanmıştır
Elde edinilen  araştırmalar neticesinde  bireylerin duyguların  ve coşkularının bütünü olarak  açıklanan mizacın  kişiliğin sadece bir yanını ve ya bir öğesini oluşturduğu söylenebilir .

Mizaç bireyin yapısal olarak eylemleri ve duyguları doğrudan etkilemekte. Mizaç biyokimyasal bünyenin doğasına bağlı olup bu nedenle katılımın  etkisinde  devamlılık arz eder.Aniden kızmak, öfkelenmek, neşelenmek, çok hareketli yada hareketsiz olmak kişiden kişiye değişken mizaç  özellik sergilemektedir. Bilim adamlarının yaptığı araştırmalar neticesinde  belirlenen kişisel özelliklerin sayısının sınırsız olsa da insan mizacın yer aldığı boyutlarının sayısı azdır.Bunun sebebi ise  mizaç  araştırmalarının kişiliğin hangi tepkiyi sergilediğinden çok nasıl tepki gösterdiğiyle ilgilidir.
Mizaç yapıları çevreyi etkilediği gibi , çevrede mizacın kararlı kişilik özelliklerine  dönüşümünü  şekillendirmektedir.Daha farklı izah edecek olursak benzer mizaç  yapısında olan  iki çocuk  ilerleyen zaman içinde  iki faklı özellikte yetişkin olabilir. Çok yüksek tepki hızında  çocuk saldırgan, öfkeli, kavgacı olabileceği gibi  hırslı, azimli, lider ve koruyucu  bir kahraman olabilir. Bu çocuğun korkak , sesiz ve umursamaz olması çok düşüktür. Sosyalleşme düzeyi düşük  bir çocuk ise  dışa dönük, çevresi geniş ve çok arkadaşa dönüşmesi çok azdır.Fakat çevre si tarafından  sosyal becerisi geliştirildiği zaman çok arkadaşı olabilir.Kendi sesiz ama  saygısı ile insanları etkileyebilir.

İnsanoğlunun karakteri ise  doğuştan kazanılan  mizaç özelliklerinin  zemininde sonradan kazanıldığı  ifade edilir.Karakter çocukta  dünyaya geldikten sonra mizaç potansiyelinde var olan  kabiliyetin , ahlaki değerlerin, ailesinin ve yakın çevresinin ona öğrettikleri  ve kazandırdıkları alışkanlıkların karşılıklı ilişkiler sonucunda  şekillenen alışkanlıklar, tutum ve davranışlar ile birlikte  varlıkları , nesneleri kullanabilme tarzıdır.

YAZIYI PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!

YAZARIN SON 5 YAZISI
11Ekm
08Eyl
25Tem

Biz Kesin Depresyondayız

09Haz
27May

Suyun Önemini Bilerek Kullanalım