Türklerde  (Cihan Hakimiyeti ) Düşüncesi  - OĞUZ FEHMİ HAKVERDİ

Türklerde  (Cihan Hakimiyeti ) Düşüncesi 


Rahmetli Hocam  İ. Kafesoğlu 'nun  derslerinde   anlattığı  ve kitaplarında  yazdığı  bilgilere  de dayanarak  bu konuyu  açıklamak  isterim.

Türk  Devleti Hakanlarının  görevlerinden  biri de  cihanı  idare  etme  düşüncesi  idi.Bu fikir  Türk -İslam Devletlerinde  de devam  etmiştir. Türklerin  cihanı  idare  etme  fikri Atilla  idaresinde ,  Göktürklerde,Selçuklularda, Harzemşah  devletinde  de devam  ettirilmiştir. Bütün  bu fikir Oğuz  Kağan   Destanı"nda,  Kaşgarlı Mahmut'un  eserinde  kayda  geçmiştir. Kaşgarlı Mahmut  eserinde  Peygamberimizin  (Benim Türk  adında bir  ordum  vardır .) dediği anlatılır. Gene  Kaşgarlı  Mahmut  eserinde  Türk adını  tanrının  verdiğini ,Türklerin  cihana  hakim  olacağını ,  eserlerinde belirttiği  kaydedilir. Bütün  bu  cihan  hakimiyeti  fikirlerinin oluşmasında,Türk  Hakanlarının  yanında,  Türk  hatunlarının  da rolü  büyüktür.  Mesela Alparslan,Tuğrul  Bey  zamanında   hatunların  hakan  kararları  üzeri etkileri  büyük  olmuştur. Hatta  hatunlar  kararı  onaylamadıkça  kararlar  yürürlüğe  konmamıştır.

Türklerin  cihan hakimiyeti  fikri ile aldıkları  yerlerdeki  uygulamaları, Avrupalıların  Haçlı Seferlerindeki  uygulamalarına  benzemez  ve benzetilemez. Türkler aldıkları  yerlerdeki  vatandaşlara  ayrımcılık  yapmadıkları  gibi o yerin  vatandaşına  saygılı  davranmışlardır. Hatta  aldıkları şehirde, mağdur  olanlara  yardım da  dahi  bulunmuşlardır . Netice olarak  Türkler  cihan hakimiyeti  fikri ile  yaptıkları  mücadelelerde

1 -Türkler hiç bir  zaman  aldıkları  yerlerdeki  vatandaşlara ayrımcılık ve saygısızlık  yapmamışlardır. Bu da insanlığa  saygı  anlamı  taşır.

2 -Türklerde kadına  saygı da olduğu ,Hakanlarının  hatunlarını aldıkları  kararlara  ortak etmelerinden  anlaşılmaktadır.

3 -Türkler  bu seferlerde  girdikleri  yerlerdeki halka  hiç bir  ayrımcılık  yapmamışlardır.

4 -Türkler (Cihan hakimiyeti ) fikrini  yerine  getirirken, İslamlığın da güler  yüzle  hızla  yayılmasını sağlamışlardır diyebiliriz.

Saygılarımla.

YAZIYI PAYLAŞ!

YAZARIN SON 5 YAZISI
05Şub
20Ara

- ATTİLA -

07Ekm

Yiğidim

02Ekm
12Eyl

Sivas Kongresi