Fatih Sultan Mehmet  - OĞUZ FEHMİ HAKVERDİ

Fatih Sultan Mehmet 


-Fatih Sultan Mehmet 

 (1432-1481)

Fatih Sultan Mehmet,  2. Murat' ın  oğludur. 2. Mehmet 30 Mart 1432  günü  Edirne  Sarayı'nda  doğmuştur. Daha tahta geçmeden  önce,  annesi Hüma Hatun  1449'da ölmüştür. Fatih  Sultan Mehmet  1443' de abisinin ölmesi  ile 11 yaşında  veliaht  olmuştur.

1451 tarihinde  babası  2. Murat ' ın  öldüğünü  Sadrazam  Halil  Paşa 'dan haber  alır almaz Saruhan  Beylerbeyinden hareket  ederek  15 gün  içinde  Edirne'ye  gelmiş, babasını Bursa' ya  defnederek, kendisi hemen Divan ı Hümayun'u  toplayarak  tahta  oturmuştur. Tahta  oturma tarihi  1451, yaşı 19  civarındadır.

Fatih Sultan Mehmet,  daha  önceleri  Beylerbeyi  iken  babası 2. Murat  ile birçok  sefere  çıkmıştır. Fatih  Sultan Mehmet 'in kafasındaki  esas  plan  İ stanbul'un  fethiydi. Bunun için birçok  hazırlık  yapmaya  başlamıştı.  1452  yılında Fatih Sultan Mehmet  Rumeli Hisarı 'nı yaptırarak Anadolu  ve Rumeli Hisarları  ile boğazları  ve deniz yollarını  kontrol etmeyi  amaçlamıştı . Fatih Sultan Mehmet  bu şekilde  ilk deniz rejimini  kurmuştu diyebiliriz. Fatih  Sultan Mehmet  1452 ve 1453 kışını  Edirne'de  hazırlıklar ile geçirdi,  birçok  top  döktürdü. İlk havan topunu da döktürdüğü  bazı  kitaplarda yazmaktadır.

23 Mart 1453'te topları  manda  arabalarıyla   İstanbul  yakınlarına  kadar  getirtti. Ayrıca  Fatih Sultan Mehmet,  kara kuvvetlerini  de İstanbul yakınlarına  çekerek,  İstanbul ' un  fethi için harekete geçmiştir. 6 Nisan'da  başlayan  muhasara 29 Mayıs'ta  İstanbul 'un  fethi  ile  sonuçlanmıştır. Bizans İmparatoru  bu arada  öldürülmüştü. Onun  da cenazesi  halkının  istediği şekilde  kaldırılmıştır. Bu  olay ile  Ortaçağ kapanmış  Yeniçağ  açılmış  sözleri  tarih kitaplarına geçmiştir.

Fatih Sultan Mehmet, 1453-1475  yılları arasında Balkan Seferi, güney Karadeniz  seferi, Bosna seferi, Otlukbeli savaşı  seferini yapar 1475'te de Kırım  Hanlığı ' nı ilhak eder  ve daha sonra  donanmayı İtalya ' ya  göndererek,  İtalya' nın  birçok  yerini  Osmanlı 'ya  bağlar.

Fatih Sultan Mehmet,  ilim  adamına  saygılı, büyüklere  karşı  hürmetkar, çok  zeki,  orta  boylu, beyaz  yüzlü,  saçı ve sakalı  siyah, gözleri  parlak, kuvvetli  irade  sahibi , büyük bir devlet  adamı ve siyasetçiydi.

Fatih Sultan Mehmet,  aynı zamanda çıkardığı  kanunlarla  da Osmanlı  tarihinde  büyük  yer alır.

Fatih Sultan  25 Nisan 1481' de sarayından  ayrılarak,  Gebze yakınlarındaki Hünkar Çayırı  denen  otağına geldi. Mayıs ayının başında sancılandı  ve birkaç gün içinde 1481  yılında  vefat etti. Öldüğünde  49 yaşında  idi. Cenazesi  İstanbul 'a getirilerek kendi ismindeki camiye defnedildi .

İlk defa  bir Osmanlı Padişahı  Edirne ve Bursa  dışında, İstanbul'a  getirilerek  defnediliyordu ve bu bir ilkti.

Fatih Sultan Mehmet 'in ölümü, çeşitli  tarihçilerce,  değişik  şekilde  anlatılmaktadır. Bazı  tarihçiler  zehirlendiğini , bazıları  normal  öldüğünü anlatmaktadırlar.

Ben size  tarihçi Yılmaz  Öztuna'nın Osmanlı  Tarihi  kitabından  aklımda kalanları anlatmaya  çalışacağım:

Fatih  Sultan Mehmet ' in bu kitapta anlatıldığına  göre  maestro  Laçopo adında  bir yahudi doktoru  varmış  ve bu doktor  Venediklilere Fatih Sultan Mehmet ' i  öldürmek için  söz  vermiştir. Bu doktor  Osmanlılarda  Yakup  Paşa  ismi ile  çalışmıştır. Bu doktor Yakup  Paşa  Fatih Sultan Mehmet 'i  öldürmek için  on - onbeş  kez  zehirleme  işlemi  yapmıştır ve Fatih Sultan Mehmet  1481 ' de  öldürülmüş  ve bunu  duyan Venedik  ve Avrupa  basını, (büyük  kartal öldü ) diye duyurmuştur. Yine  Fatih 'in ölümü dolayısıyla  Papa' nın  emriyle bütün kiliselerde 3 gün  3 gece  çan çalınmış  ve  şükür  duaları  edilmiştir  diye anlatılmıştır .Fatih Sultan Mehmet 'in Venedik  asıllı  Yahudi  ajanı  doktoru,  Fatih' i  öldürme  karşılığı Venedikten alacağı  parayı alamadan Fatih 'in  askerlerince  parçalanarak öldürülmüştür  denilmektedir.

49 yaşında  vefat eden  büyük  Türk sultanı  Fatih Sultan Mehmet 'e Allah 'tan rahmet  diliyor, önünde  saygı ve  minnetle eğiliyoruz.

YAZIYI PAYLAŞ!

YAZARIN SON 5 YAZISI
06Tem

Kurban Bayramı

06Haz

Fatih Sultan Mehmet 

05Şub
20Ara

- ATTİLA -

07Ekm

Yiğidim