Su Kirliliği Dünya Sorunudur


Dünya üzerinde var olan tüm canlıların ortak özelliği suya olan bağımlıdır.Susuz hayat asla düşünülemez ve her canlı varlığın suya ihtiyacı vardır. Suda gerçekleşen ve gün geçtikçe artan kirliliği her yerde görebiliriz. Bu nedenle dünyadaki yer altı sularımız tehlike altında ve bunun üzerinde çalışmalar yapılmalıdır.

Su kirliliği insanları ve diğer canlıların gelecekte bekleyen en büyük  tehlikedir. İnsanlar ve diğer canlıların susuz yaşayabilmesi zaman ve saatle sınırlıdır. Temiz su kaynaklarımız tüm çalılar için önemlidir.Gelecekte oluşacak su kirliliği sorunlarını düşünerek hareket etmeliyiz. Akarsularımızı, nehirlerimizi , göllerimizi ve en önemlisi de yer altı su kaynaklarımızı  tehlike altına sokmamalı ve temiz  kalması için  özen göstermeliyiz. Var olan su kaynaklarımızı ne kadar temiz tutarsak gelecekte  arıtarak  içme suyuna dönüştürebilme  şansımız olsun.

Su kirliliği  bir çok ölüm ve salgın hastalıkların nedeni olarak bilinmektedir. Su kaynaklarımızı bilinçsizce kullanıp kirlenmesine neden olursak bir çok sorunlara sebebiyet verebiliriz.Su  kirliliğine sonucu   oluşan  çevresel sebep insanlardan kaynaklanıyor. Bazen de canlı türlerindeki dengelerin bozulma sonucunda su kirlenebiliyor.Doğal yolla oluşan suyun kirliliği, yanardağlar, rüzgarlar, yağmur suları, depremler, sel olayları, toprak kayması neden olabiliyor.

Sanayi kuruluşları, fabrikalar, termik santraller, gübreler, tarım ilaçları, sanayi atıkları, insan atıkları , lağım suları akarsularımıza karışarak doğrudan denize karışarak suyun  kirlenmesine neden oluyor. Bu nedenle fabrikalar, termik santraller ve sanayi kuruluşları devletin gözetimi altında olduğu için her zaman denetleme yapılmaktadır.

Okyanuslar da ise hızla gelişen kirlenme olayı doğal dengeleri  bozulmakta ve bundan dolayı iklimlerde değişime uğramış durumda. Okyanuslarda gelişen kirlilik bir çok canlı türlerin ölüm sebebi ile türlerinde azalma görülmektedir. Dünyada oluşan su kirliliğin nedeni  sanayi ve su ilişkisini ortaya koymakta olup  insanoğlu ve diğer canlıları etkileyerek çevre sorunu olarak ortaya çıkmaktadır.

 Kişisel, evsel atıklarımızın yanında denize atılan naylon, pet şişeler denize ulaşması sonucu kirlilik oluşmakta, sanayinin saldığı atıklar sonucu suyun yüzeyine çıkan ölü canlılar denizlerimizin ne kadar kirli olduğunu görmekteyiz. Teremik  santrallerin  sıcaklığı soğutabilmesi için suya ihtiyacı vardır.Çekilen sular santralden çıkan atıklar denize ulaşmakta ve bu atıklar su içindeki canlıların ölümüne ve neslinin tükenmesine sebep olmaktadır.

Denize ulaşan ve atılan her atık kanserojen madde olduğu için hem biz insanlara ve diğer canlı türlerin ölümüne sebep olmaktadır. Sularımızın kirlenmemesi için atıklarımızı bir yerde toplayıp geri dönüşümde kullanmalıyız.Sivil toplum kuruluşları, çevre örgütleri ve devlet önlem alarak kirliliği önleyerek gelecek neslimize temiz çevre ve  su bırakabilelim.

YAZIYI PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!

YAZARIN SON 5 YAZISI
17Nis
25Mar
07Mar
28Şub

Hocali Unutulmadı Unutulmayacak

20Şub

Gıda Üzerinden Haksız Kazanç