Sivas Kongresi - OĞUZ FEHMİ HAKVERDİ

Sivas Kongresi


( 4-11 Eylül 1919 )

23 Nisan 1919’da Erzurum  Kongresi açılmış bundan  sonra 4-11 Eylül  1919 'da Sivas  Kongresi  toplanmıştır. Toplantılarda bütün  yurdu temsil edecek  bir  genel  kongre  toplanması  söylenmiş  ve istenmiştir. M.Kemal Paşa ' nın Sivas Kongresi’nin toplanmasını istemesindeki  amaç, milli  mücadeleyi  götürecek bir  temsil  heyeti  oluşturulması  idi. Nitekim  Sivas  Kongresinden  sonra  bu temsil  heyeti  oluşturulmuş  ve aynı zamanda     milli mücadele etrafında  birleşme  sağlanmıştır. Sivas  Kongresi  sonrası  aynı zamanda  TBMM' nin  kuruluşunun da  yolu  açılıyordu.

Sivas  Kongresi  yoluyla  Atatürk  milli mücadeleyi bir merkezden yürütmek   istemesi  ve gene  bu  kurtuluş  mücadelesini  bir  millî kongre  eli ile yürütmek  istemesi,  milli  güçleri  tek çatı  altında  birleştirmek istek ve gayesi, ön  plandadır.

Nitekim  Sivas Kongresinden sonra  bütün  güçler, Anadolu ve Rumeli  Müdafayi Hukuk Cemiyeti  adı altında  toplanmıştır. Sivas Kongresi  4 Eylül 1919 'da  25 kişi  ile açılmış,  daha  sonra katılanların  sayısı  35'i geçmiştir. Sivas  Kongresi  aynı zamanda, bütün  yurdu  kaplayan,  içine  alan ve bütün  yurt  sınırları içinde  bağımsızlık  mücadelesini  ortaya  koyan ve belirten  kongredir.

Sivas  Kongresinde  alınan kararlardan  birkaçını  şöyle  sıralayabiliriz.

1- Sivas Kongresi  ile  bütün  kararlar, bölgesellikten çıkarılmış, bütün  yurdu  kapsayacak  şekilde  genelleştirilmiştir.

2- Milli  mücadele  verecek  bütün  cemiyetler  bir  çatı altında  birleştirilmiştir .

3- Manda  kabul  edilemez  notu  kayda  geçmiştir.

4- Osmanlı Devleti  ve Osmanlı  toprakları  bölünemez  bir bütündür  .

5- Sivas  Kongresi nde Heyeti  Temsiliye  seçilmiş  ve M.Kemal  Paşa  buranın başkanlığına  getirilmiştir.

6- Mondros  Mütarekesinden itibaren  ulusun bağımsızlığı  için  direnişe geçilmesi  çalışmaları başlamış,  Atatürk  bu direnişi  ve bağımsızlık savaşını  bir Heyeti  Temsiliye  adıyla  yürütmek  istemiştir. Bu Heyeti Temsiliye' nin Sivas Kongresinde  oluşmasını  sağlamıştır.

M.Kemal Paşa bu Heyeti  Temsiliye Meclisini  oluşturmakla ,  aynı zamanda  TBMM' nin  oluşumunun  yolunu  da açmış  oluyordu.

102. yılına  girdiğimiz  Sivas  Kongresi  ile Türk  Milletinin  bağımsızlığına ve vatanın  bütünlüğüne  giden mücadele  yolunun  açılmış olduğunu  söyleyebiliriz.

Vatanımızın bu 

 Bağımsızlık  mücadelesinde  emeği geçenleri  , -başta  M.Kemal Atatürk  olmak üzere- saygı ve  rahmetle  anıyoruz.

Saygılarımla.

YAZIYI PAYLAŞ!

YAZARIN SON 5 YAZISI
06Ağs

Kıbrıs Barış Harekatı

06Tem

Kurban Bayramı

06Haz

Fatih Sultan Mehmet 

05Şub
20Ara

- ATTİLA -