Milletimizin Ata Olan Sevgisi - OĞUZ FEHMİ HAKVERDİ

Milletimizin Ata Olan Sevgisi


Milletimiz için  At, en çok sevilen ve en çok hizmetinden yararlanılan varlık olmuştur.

Eskiden beri milletimiz atla ulaşım sağlamış,  atla savaşa girmiş, bütün çalışmalarında ondan yaralanmıştır. Uzak diyarlara onunla ulaşarak, kendi yayılmasını sağlayan milletimiz, gittikleri ülkelerde kendi devletini kurmuştur.

Milletimizde görülen önemli folklor unsurlarından biri (At motifi)'dir. Manas, Dede Korkut, Oğuz Kağan gibi destanlarda ve Orhun Abideleri"ne benzer tarihi eserlerde At , hep tarihi kahramanlarımızla birlikte görülmektedir. Hatta batılı ilim adamları, Türklerin medeniyetlerine, (Atlı Kültür ) demişlerdir.

Bu Atlı Kültür sözü ,Prof.Dr.Hakkı Dursun Yıldız hocam ve arkadaşlarının hazırladığı Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü tarafından yayınlanan kitapta yer almaktadır.

At "ı ilk evcilleştirenlerin de Türkler olduğu, bir çok eserde belirtilmiştir.

At milletimiz için kutsal sayılmıştır. At, Türklerde kadın gibi , silah gibi insanın namusu olarak görülmüştür. Aşiret Folkloründe At faktörü bu bakımdan büyük yer tutar.

Göktürk Kitabeleri"nde, Dede Korkut Destanı"nda Oğuz ların atla çok ilgilendiği anlatılmaktadır.

Asya Türklerin de savaşa gitmek anlamımda (Atlanmak) sözü kullanılmıştır. 

Türklerin atla bu kadar ilgilenmeleri karşılığında mesala Moğolların domuzla, Germenlerin manda ve  öküzle, çöl kavimlerinin ise deve ile ilgilendiği Prof. İbrahim Kafesoğlu tarafindan belirtilmektedir. Cumhuriyet döneminde de ülkemizde Atlı birliklerin devamı sağlanmıştır. Kurtuluş Savaşı mızda da atlı birliklerimizin

 (süvarilerimiz) büyük başarılara imza attıkları görülmüştür. Bugün halen Ordumuz ve polis teşkilatında atlı birliklerden dadanılmaktadır.

Neticede bu bilgiler ışığında milletimizin atlı görev yapma heyecanı her zaman olacak ve devam edecektir.

Saygılarımla.

YAZIYI PAYLAŞ!

YAZARIN SON 5 YAZISI
06Ağs

Kıbrıs Barış Harekatı

06Tem

Kurban Bayramı

06Haz

Fatih Sultan Mehmet 

05Şub
20Ara

- ATTİLA -