Kültür ve Medeniyet - OĞUZ FEHMİ HAKVERDİ

Kültür ve Medeniyet


Medeniyet ve kültür bu iki kavramı iyi anlamak ve birbirine karıştırmamak için, bir ulusun kültürü nedir, medeniyettetki yeri nedir, medeniyetteki yeri nasıl anlaşılır ve belirlenir?

Bunları cevaplamamız gerekir...

1-)Kültür aslında Latince olup toprağı işleme anlamına gelir. Bu bilgi zamanla Batı Avrupa Dillerinde 'yüksek umumi bilgi' manasına ulaşmıştır.

Bilginler kültürü çeşitli şekillerde anlamışlardır.

Bu bilginlerden (E. B. TAYLOR) kültürü genişçe tarif edip, sanat, ahlak, hukuk, adalet, örf gibi insanların kazandığı maharetler bütünü olarak anlatır.

(C. Wiesler) Kültürü bir toplumun yaşama tarzı olarak belirtir.

(E. Sapir) Atalardan gelen maddi - manevi değerler bütünü olarak kültürü tanımlar.

(A. VİERKANDT) İse şöyleü der, bir yabancı, bir kabilenin hudutlarını adet ve yaşam tarzı değiştiğinde anlar.

Öyle ise kültür bir toplumun, kendine mahsus örf - adet yaşayış ve davranış tarzıdır.

2-)Medeniyet ise başka bir mana taşır. Medeniyet milletler arası ortak değerler seviyesinde yükselen anlayış, davranış ve yaşama biçimidir. Medeniyet in ortak değeri ulusların kültürleridir.

Mesela Batı Medeniyeti deyince din bakımından Hristiyan olan, milletlerin, toplulukların ileri gitmiş olan teknikleri anlaşılır.

Medeniyeti meydana getiren ulusların aslında kültürleri ayrı ayrıdır.

Neticede : a) Kültür karakter bakımından (hususi) medeniyet (umumi) dir.

b) Kültürün varlığı bir ulusun varlığını gösterir.

c) Kültürler öz vasıflarını kaybetmezler.

d) Medeniyetler kültürlerden doğar diyerek anlatabiliriz.

Bu anlatımlar ışığı altında Türk Milletininde bir dili, töresi, adetleri, hukuku, kendi düşüncesi ve hadiseler karşısında hukuki davranışlarıyla asırlarca var oluşu bir kültürünün var olduğunu göstermektedir. Bizler buna (Milli Türk Kültürü) diyebiliriz.

Türklerin kültür bakımından zenginlikleride tartışılamaz gerçeklerdendir.

NOT:Bu yazılımlarındaki bilgileri rahmetli hocam Prf. DR İbrahim KAFESOĞLU’nun Kitaplarından ve yazılarından faydalanarak aktarıyorum. Bilgilerinize sunarım.

YAZIYI PAYLAŞ!

YAZARIN SON 5 YAZISI
20Ara

- ATTİLA -

07Ekm

Yiğidim

02Ekm
12Eyl

Sivas Kongresi

29Ağs

Malazgirt Zaferi  (26 Ağustos1071)