Destanlarımız - OĞUZ FEHMİ HAKVERDİ

Destanlarımız


Önce destanın kısa da olsa manasını ve açıklamasını yapmak istiyorum. 

Bir olayı, kahramanlığı, bir aşkı, toplumun bir acısını, toplumun büyük bir sevincini manzum olarak ifade eden eserlere o toplumun destanları denir. Hikaye, efsane, masalların da büyükleri bu manada destanlar içinde yer alır.

Destanlar aynı zamanda o milletin kültür unsurlarından biridir. Bu destanlardaki öğütler o toplumun geleceğe yürüyüşünde motivasyon sağlayan kaynaklar niteliğindedir. Tarihte birçok kahramanlıklar ortaya koyan Türk milletinin de kendine has destanları yani Türk destanları vardır.

Türk destanlarının şimdi de bir kısmını sıralayip kısaca anlatmaya çalışacağım.

Türk destanlarından yazılı olanlar dışında yazılı olmayan ağızdan ağıza yayılarak tarihte yerini alan destanlar da mevcuttur.

Türk destanlarında her zaman kahramanlar üstün güce sahip olarak tanıtılmaktadır. Gene Türk destanlarının çoğunda kurt motifi her zaman öne çıkmaktadır. Hatta Göktürk Hakanlığı sülalesi olan (Aşina) sülalesinin kayıtlara göre dişi  bir kurttan geldiği anlatılmaktadır.

Türk destanları olarak: Alp Er Tunga, Şu, Oğuz Han, Ergenekon, Dede Korkut, Manas, Bozkurt destanlarını sayabiliriz.

Oğuz Kagan Destani: Bu destanda Oğuz Kagan bir geyiği yem olarak kullanarak bir canavarı yok eder, o sirada ışıklar içinde bir kız iner, Oğuz Kagan bu kızla evlenir, o anda önlerine bir kurt çıkar, Oğuz Kagan bu kurt u takip ederek fetihlere başlar.

Alp Ertunga Destani: Bu destan ilk Türk devleti olan Sakalar zamanında meydana gelir. İran- Türk savaşında bir yiğit ortaya çıkar, bu yiğide (Afrasyab) adı verilir, bu yiğit sayesinde Türkler savaşı kazanırlar.  Bu yiğidin adı Uygurlarda ve Göktürklerdeki kaynaklarda çok geçer.

Türk destanlarının Türk musikisine de etki ettiği kaydedilmektedir. Nitekim Hun imparatoru ATİLLA öldüğünde Hun İmparatorluğu muzikçilerinin (kapuzcu) larının Atilla için çaldığı olum marşının çok değerli olduğu Çin kaynaklarında anlatılmaktadır.

Bütün bu Türk destanlarına ait bilgiler: Çin kaynaklarında, Göktürk kaynaklarında, Orhun Kitabeleri'nde, Kaşgarlı Mahmut'un (Divan - i Lügat-i Türk) isimli eserlerinde bilgiler halinde aktarılmaktadır.

Netice olarak yeni nesillerimizin Türk destanlarından aldıkları öğüt ve bilgilerle Ati'ye daha emin ve daha cesur adımlarla yürüyecekleri bir gerçektir.

Saygılarımla.

YAZIYI PAYLAŞ!

YAZARIN SON 5 YAZISI
06Ağs

Kıbrıs Barış Harekatı

06Tem

Kurban Bayramı

06Haz

Fatih Sultan Mehmet 

05Şub
20Ara

- ATTİLA -