Malatya'da Mera ve Yaylaklar Kiraya Verilecek

Malatya'da 2020 Yılı Kiralanacak Mera, Yaylakların Birinci İhalesi 07.05.2020 tarihinde yapılacak.

Malatya'da Mera ve Yaylaklar Kiraya Verilecek
Güncel
Malatya'da 2020 Yılı Kiralanacak Mera, Yaylakların Birinci İhalesi 07.05.2020 tarihinde yapılacak.

Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Tarafınfan Konuyla İlgili Yapılan Açıklama Şöyle : İlimiz sınırları içerisinde bulunan ve ekteki tabloda alanı, kapasitesi, ot verimi, mahalleye kayıtlı hayvan sahiplerine ve diğer mahalle ve ilçelere kayıtlı göçer ve sürü sahiplerine kiralanması planlanan mera ve yaylakların 2020 yılı otlatma sezonunda mevsimlik otlatma amacı ile 4342 sayılı Mera Kanunu ve Mera Yönetmeliğinin 13. Maddesi doğrultusunda ve İl Mera Komisyonumuzun 17/01/2020 tarih ve 2020/01-3 sayılı Kararı gereği, 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 51/g maddesine kapsamında "Pazarlık Usulü" ile kiralanması için ihale yapılacaktır.

İl Mera Komisyonunun 19.01.2018 tarih ve 2018/01-3 sayılı kararı ve Valilik Makamının 13.03.2018 tarihli Olur'u ile daha önce 2 (iki) yıl boyunca İl dışına kapatılmış olan il dışından gelecek göçer ve sürü sahiplerine de açılmıştır.

Kiralama ihaleleri Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün Karakavak Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılacaktır. İhale 2 (iki) aşamalı olarak yapılacak olup; birinci ihale 07/05/2020 Perşembe günü saat 14.00'te yapılacaktır. Birinci ihaleye sadece meranın bulunduğu mahalle ve bağlı olduğu ilçe sınırları içerisinde ikamet eden sürü sahipleri ile yasal olarak kullanım hakkı olduğunu belgeleyen göçer ve sürü sahipleri katılabilecektir.

Birinci ihalede taliplisi olmayan mera ve yaylaklar için ise ikinci ihale 14.05.2020 Perşembe günü saat 14.00'da yapılacak olup; bu ihaleye ilimize bağlı diğer ilçelere kayıtlı göçer ve sürü sahipleri ile komşu iller ve bunlara bağlı ilçelere kayıtlı göçer ve sürü sahipleri katılabilecektir.

İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğünde görülebilecektir.

Göçerler ve sürü sahiplerinin kiralayacakları mera, yaylak ve otlakıyeler için aşağıda istenen belgeler ile birlikte ihale tarihine kadar İl Mera Komisyonuna (İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne) dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Göçer ve sürü sahiplerinin gitmek istediği mera veya yayla ile beraberinde yaylada bulunacakların isimleri dilekçede açıkça belirtilecektir. 

Dilekçe ekinde ibraz edilmesi gereken belgeler:

Aile Nüfus Kayıt Örneği (Kendisi veya yanında getireceği aile fertleri için)

Yerleşim Yeri Belgesi veya İkametgah Belgesi (Onaylı)

Müracaatçının ve yanında çalışacakların Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Cumhuriyet Savcılığından alınmış Adli Sicil Belgesi (kendisi ve çalışanları için)

Geçici Teminat Makbuzu (Muhammen bedelin %3' ünden az olmamak üzere Malatya Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü Veznesine yatırılarak, İhaleden önce makbuzun İl Müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir.)

Hayvan Cins ve Miktarı için Onaylı Hayvan Varlığı Belgesi ile İşletme Tescil Belgesi

2 adet vesikalık fotoğraf (Kendisi ve yanında çalışanlar için)

Kiralama ile ilgili özel hükümler

Kiracı, kiraladığı alanda yanında bulunduracağı kişilerin asayişle ilgili doğacak problemlerinden kendisi sorumlu olacaktır.

Birden fazla kişi ortak kiralama yapacak ise, göçerlerin kendi aralarında birlik, kooperatif veya ortaklık şeklinde örgütlenmiş ise, kiralama talebi yönetim kurullarınca yapılır. Sözleşme yine aynı yönetim kurullarınca gerçekleştirilir. Ancak yönetim kurulları, bu konuda yetkili olduklarını belirtir belgeleri Komisyona sunmakla yükümlüdürler.

Posta ile yapılacak müracaatlar sonucunda oluşabilecek gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.

İl Mera Komisyonumuzun 17/01/2020 tarih ve 2020/01–2 sayılı kararı ile 1 (bir) BBHB (Büyükbaş Hayvan Birimi) için 70,00 TL olarak tespit edilmiştir. (Bir büyükbaş Hayvan Birimi 1 kültür ırkı sığır veya 2 yerli inek veya 10 koyun veya 12 keçiye eşittir)
İl Mera Komisyonumuz kiralamayı yapıp yapmamakta serbesttir.

Ekteki tabloda belirtilen alanlar dışında başka yerler için kiralama talebi olduğu takdirde talep İl Mera Komisyonumuzca değerlendirilebilecek, uygun görülen yerler yine aynı şartlar ile ihale edilebilecektir.

2020 Yılı İhtiyaç fazlası olarak tespit edilen ve İl Mera Komisyonu tarafından kiraya verilecek mera ve yaylalara ait liste için tıklayınız.

Son Güncelleme: 02 Mayıs 2020 17:05
  • Etiketler

HABERİ PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!

BUNLARA DA BAKIN