Ramazan Ayı, Ramazan - LEYLA YILDIRIM ÖZDEMİR

Ramazan Ayı, Ramazan


Hilalinin görülmesi ile başlar. Ramazan hilalinin ne zaman nerede görüleceği Uzmanlarca belirlenir. Eskiden göz ile gözlemlenerek yapılırdı. Gelişen Şartlarda bu gözlemler daha net ve hatasız olarak yapılabilmektedir. “Ay ve Güneşin belli bir hesaba göre hareket

Ettiği” (Rahman.4) Kur’an’da bildirilmektedir. Bu hesabı bilenler ayın ve güneşin hareketlerini de hesaplayabilirler.

Ramazan ayı Kur’an’ın indirilmeye başlandığı aydır. Bunun için yılın en mübarek ayıdır. Aynı zamanda manevi hayatımızın hasat mevsimi gibi düşünülebilir. Çünkü mali ve bedeni ibadetler bu ayda yoğunlaşmaktadır. Gündüzün tutulan orucu, geceleri kılınan teravih namazları ile manevi hayatımızda Ramazan’ın özel ve de güzel bir yeri vardır.

Ramazan kelimesinin iştikakına gelince, bu kelimenin türediği fiilden elde edilen lügat manalar ile Ramazan ayının ıstılahı anlamı arasında uyum vardır. Lügat manaları ıstılah manalarını çağrıştırmakta ve tamamlamaktadır. Ramazan kelimesinin lügat manaları konusunda şunlar vardır.

 1.Ramazan kelimesi esma-i hünsadandır. Yani Allah’ın güzel isimlerinden birisidir. Bu itibarla kul ile Allah arasında irtibatın güçlü olduğu bir zaman dilimidir.

 2.Güz yağmuru ve güz yağmurundan sonra meydana gelen temiz berrak görünüm manasına gelir. Bir yıl boyunca eşyanın üzerinde evlerin çatılarında meydana gelen kirlilikler oluşur. Bunlar güzün yağan bir yağmurdan sonra akıp gider. Evlerin çatıları daha parlak bir görünüm alır. Ramazan ayı da, bir yıl boyunca hatalarla günahlarla kirlenmiş olan insan nefsinin temizlenmesi, arı duru hale gelmesini sağlar.

 3.Bir şeyin yakarak temizlenilmesi manası vardır. Buradan hareketle diyebiliriz ki, Ramazan ayı nefsin kirlerinin, paslarının yakarak temizlenmesi için fırsattır.

 4.Bir kesici aletin bilenerek keskinleştirilmesi anlamına da gelen Ramazan kelimesi, inanan insanın duygu ve düşüncelerinin incelerek daha etkili hale gelmesini sağlayacak olan aydır.

Bu lügat manaların hepsini bir araya toplayıp değerlendirdiğimizde Ramazan ayının ne demek olduğuna, ne olduğuna dair daha özlü bilgilere ulaşabiliriz.

Ramazan ayı Müminin Rabbini hatırından çıkarmadığı, dış yüzünü temiz tuttuğu gibi iç dünyasını, duygu ve düşüncelerini de temiz tuttuğu, Kendisine ve etrafına hoş bir nazarla bakarak düşüncelerini keskinleştirdiği, bedenini ve ruhunu arındırarak yücelttiği müstesna bir zaman dilimidir.

Ramazan ayının değerlendirilmesi için yapılması gerekenler neler olmalıdır? Diye bir soru sorulsa şunlar söylenilebilir.

Ramazan Kur’an ayıdır. Müslüman‘ın Ramazan ayında mutlaka Kur’an ile bir şekilde irtibatlı olması lazımdır. Hatim okumak, meal okumak, Kuran’dan bazı kısa surelerin ezberletilmesi veya ezbere bildiğimiz surelerin anlamlarının da öğrenilmesi gibi çabalar bizim ile Kur’an arasındaki irtibatın devamını sağlayacaktır.

Ramazan oruç ayıdır. Sağlığı yerinde olan herkes oruç tutmalıdır. Oruç sağlığın koruyucusudur. Kötülüklere karşı koruyucu kalkandır.

Orucunu tutabilen veya tutamayan her Müslüman’ın namazlarını kılması lazımdır. Oruç ile namazın arası ayırmamalıdır.

Ramazan ayına mahsus olan teravih namazlarının usulüne uygun bir şekilde kılınması da bu ayın güzel ibadetlerindendir.

Varlıklı olan Müslümanların zekâtlarını vererek mali ibadetlerini yapmaları ve etrafındaki fakir muhtaç kişilere yardımcı olmaları gerekir.

Orucun sadece sabahtan akşama aç ve susuz kalmaktan ibaret olarak icra edilen bir ibadet şekli olmadığını idrak ederek oruçlu olunan zamanlarda elimizin, dilimizin ve hatta düşüncelerimizin de oruçlu olmasını sağlayacak şekilde kendimizin hazırlanması lazımdır.

Ramazanınız mübarek olsun.

YAZIYI PAYLAŞ!

YAZARIN SON 5 YAZISI
10May

Ramazan Ayı, Ramazan

19Mar

İnsanlık  Nerde ?

15Şub
01Şub
24Oca