Rabbimizin Bizler İçin Seçtiği Din İslam’dır - MANSUR BALTACI

Rabbimizin Bizler İçin Seçtiği Din İslam’dır


İman, Kâinatı yaratan, idare eden, kendisine ibadet edilen tek ve en yüce var­lık olan Allah'a şüphesiz inan’manın birincisi ve temelidir. Bütün ilahi dinlerde Allah’ın varlığı ve birliği  (Tevhid) en önemli inanç esası olmuştur. Ancak bütün Peygamberlere gönderilen Semavi (ilahi) din olan Hristiyanlık ve Yahudiliğin aslı da  hak din’di.  Hz. Musa ve Hz. İsa'nın tebliğ ettiği din de tevhid dini olan  “islam’dır”

    Ancak zamanla bu peygamberlere müntesip olan,  kendilerine Yahudi ve Hristiyan ismi verilen müntesipleri zamanla Dini kendilerinin dünyevi menfaatleri yönünde tahrif etmişlerdir.

   ‘İslâm’, bütün peygamberlere gönderilen semaví (ilahí) dinlerin ortak adıdır. Çünkü İlâhí vahyin kaynağı birdir ve O da Allah’tır.(c.c) Allah’ın ‘İslâm’ adını verdiği bu ilâhí “İslam“  Dini,  Rabbimiz Allah (c.c) tarafından son Peygamber olarak gönderilen Hz Muhammed (s.a.v) efendimize indirilen Kur’an-ı Kerim ve Hz. Muhammed (s.a.v) ile olgunluğa ulaşmış, bütün hükümler açısından tamamlanmış ve bütün ilkeleri de Hz.Peygamber (s.a.v) tarafından açıklanmış bir hidayet yoludur. aşağıda gösterilen ayet-i kerime ile kemale ermiş ve en son şeklini almıştır

    Kullarına karşı, bir annenin yavrusuna olan şefkatinden daha fazla şefkat ve merhamet sahibi olan Yüce Rabbimiz, kendisinin yoluna tabi olan, kendisine ortak koşmayan biz Müslüman kullarının dünya ve ahiret saadetleri için bizzat kendisinin (c.c) bir hayat nizamı olarak İslam’ı seçtiğini, Kur’an-ı Keriminde şu ifadelerle beyan buyuruyor:

“Bugün dininizi kemale erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Size din olarak Islâmı beğendim”  (Maide: 5/3)      

    Bu ifadelerle bizlere her iki cihan için kurtuluş ve mutluluk kapılarını açan Rabbimize karşı, iman ve kulluk etmekte daima ümit ve kolaylıkların mevcut olduğu müjdesi verilmektedir.

   Allah’ın son peygamberi Hz Muhammed (sav) ile insanlığa tebliğ ettiği, kemale ermiş son din İslam’ın özelliklerinin neler olduğuna baktığımızda,şu mükemmel özellikleri açıkca görülmektedir.

   1-Mükemmel olması, 2-Bozulmaktan korunmuş olması, 3-Alternatifsiz olması, 4-Evrensel olması,

Ve İslâm, gerçekten de son olmanın gerektirdiği bütün özellikleri kendinde taşır. Zira: şu özellikleri

ışığında görüyoruz ki, Yegâne Din ve Tek yol İslam’dır:                                                                    İslâm Mükemmeldir,  İslâm Bozulmamıştır, (bozulmasına izin verilmemiş, Allah tarafından koruma altına alınmıştır), İslâm Alternatifsizdir,İslâm Evrenseldir. Elhamdülillah.

   Ve Rabbimiz (c.c) de Buyuruyor: Doğrusu Allah katında din, İslâm'dır” (A’li İmran:3/ 19)  

(Açıklaması : Her türlü hakikatten daha açık bir hakikat olarak gerçekleşmiş bulunmaktadır ki;  Allah katında kendi ilâhî rızasına uygun ve mutluluk hedefine iletecek olan hak dinin İslâm olduğunda şüphe yok tur.- Elmalı Tefsiri)

    Ve Rabbimiz yine buyuruyor : “Kim Islâm'dan başka bir din ararsa ondan asla kabul edilmeyecek ve o ahirette de zarar edenlerden olacaktır”. (Ali İmran 3 /85)

    (Allah nefsimize uymaktan bizleri muhafaza buyursun) şayet ihmalimiz olursa ne büyük bir nankörlük ve ne fena bir iş yapmış oluruz ki, neticesinin bizi ne büyük felaketlere götüreceğini idrak etmek zorundayız. Buna rağmen, Rabbimizin kullarına olan engin merhamet ve şefkatinin bir işareti olarak Hz Peygamberimiz (s.a.v) efendimiz :

“Eğer siz hiç günah işlemeseydiniz Allah, sizin yerinize günah işleyen ve tövbe eden bir topluluk yaratır ve onları bağışlardı.” (Müslim, Tevbe, 10.)  buyurmak suretiyle kulun hata edebileceğini, önemli olan, hatada ısrar etmeyerek tövbe ırmağında yıkanabilmek olduğuna dikkat çeker. Yine Alemlerin Efendisi (s.a.v): “Bir kimse işlediği günaha tevbe edince, Allah’u Teala meleklerine buyurur ki, “Şu kimseye bakın, günah işledi, günahın cezasını veren ve affeden bir Rabbi olduğunu hatırlayıp Tevbe etti. Şahit olun ki, onu affettim.” (Buhari)

    Nitekim,  Rasulüllah Efendimiz, kendisinin günde yetmiş kereden fazla tövbe ve istiğfar ettiğini buyurarak  (Buhari, Daavat, 3.) bu konuda ümmetine yol göstermiştir.

   “Bizim için din olarak İslam nimetini beğenen Rabbimize Hamd’olsun. Yine O’nun Rahmetinin müjdecisi, bizleri hidayete götüren doğru yolun davetcisi, Hz.Muhammed (s.a.v) Efendimize Selat ve selam olsun.”

YAZIYI PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!