Müslüman Önce Güzel Ahlak Sahibi Olmalıdır - MANSUR BALTACI

Müslüman Önce Güzel Ahlak Sahibi Olmalıdır


Bazı güzel hasletler vardır ki, her insan onlara sahip olmak, onları kendi hayâtında yaşamak ister: Sabır, Kanaat, Cömertlik,Tevazu, Fedakârlık, Cesaret gibi..Çünkü bunlar ve benzeri güzel hasletler, insana gerçekten üstün vasıflar kazanmaya vesile olabilir, Ancak bu değerlerin önünde, hem dünyada ve hem de ahrette insana bir mutluluk bahş’eden, İlahi vahy’e dayalı igüzel bir Ahlak’a sahip olmak daha önemlidir. O da ancak yüce yaratılışlı, Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) Efendimizin tebliğ buyurduğu “İslam Ahlakı” ile mümkündür.

      Rabbimizin (c.c) Vahiy yolu ile Sevgili Peygamberimiz Hz.Muhammed (s.a.v) Efendimize tebliğ buyurduğu İslam dini, baştan başa güzel ahlak sisteminin bizzat kendisidir. Yüce Peygamberimiz de kendisine indirilen bu ahlaki emirleri önce kendi nefsinde yaşamış ve kendisine tabi olan Ümmetine de tebliğ buyurmuştur.  İnsanları ancak bu güzel ahlak sistemi tatmin edebilitr, ruhlarını ve bedenlerini huzura kavuşturur, maddi ve manevi yükselmelerini sağlayabilirdi.

Güzel ahlâk"ı konu olarak aldığımızda, bu hususta, Yüce Allah (c.c) Kur'ân'ı indirirken, İlahî prensiplerin uygulamaya geçişini, öncelikle ahlak güzelliğinin en mükemmel vasıflarını, bütün incelikleri ile şahsında toplayan ve hayatıyla gösterecek "örnek insan, örnek Peygamber" olarak

Hz.Peygamberimiz Muhammed (s.a.v)’i seçmiştir.

      Zira Kur'ânda anlatılan ahlâki güzelliklerin tamamını Peygamberimizin şahsında görmek mümkündür. Peygamber Efendimiz’i (s.a.v)’i  “O, en sevgili” makamına çıkaran O’nun güzel ahlâkıdır. Rabbimiz O yüce Peygamberi, bizlere örnek olarak gösterirken, Mü'minlerere, hayâtlarının bütün safhalarında, O’nu örnek almalarını emr’ediyor. Çünkü Onun ahlâkı, Onun yaşayışı, halleri, sözleri ve hareketleri, bizler için en mükemmel model ve kurtulaşa götüren en emin yoldur.  

      Rabbimiz (c.c), Peygamber (s.a.v) Efendimizin Ahlâkı hususunda övgü dolu şu ifadelerde bulunuyor: "Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin. (Kalem 68 /4)

      Said b. Hişam der ki:  Allah Resulü'nün ahlâkını Hz. Aişe'ye sordum: 
"Kur'ân okumuyor musun?" dedi. "Okuyorum" dedim: "İşte, dedi. Hz. Peygamber'in ahlâkı Kur'ân idi". (İbni Mace, Daruni) 

       Bütün müslümanlar nezdinde, tüm yaratılmışlar içerisinde en saygıdeğer varlığın insan olduğuna ve insanların en saygı değer ve en kâmili de Allah’ın Resulü oluğuna inanmak İman’nın gereğidir, zira; dinde mükellef durumda olan bir kişi,  Allah Resulünü (s.a.v) , kendi hayatında örnek almıyorsa, O’nun yolunu izlemiyorsa (Allah korusun)  imanı tehlike altındadır.Bu konudaki ayet-i kerimede şöyle buyuruluyor :

“De ki, siz gerçekten Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve suçlarınızı bağışlasın” (A’li imran 3/31)

      Yüce Rabbimizin de buyurduğu gibi:

      “Andolsun size içinizden öyle bir peygamber geldi ki, gayet izzetli ve şereflidir. Sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir üstünüze titrer, müminlere gayet merhametli ve şefkatlidir.(Tevbe:9 /128)

     Önderimiz, yol göstericimiz, Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) O’nun Ümmeti olan biz mü’minlere yine de kurtuluş için hep tavsiyelerde bulunuyor ve Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:

“Şüphesiz güzel ahlak, güneşin buzu erittiği gibi günahları eritir”   [Harâiti]

“Ben ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.”                  [Beyheki]
“Güzel ahlak, büyük günahları, suyun kirleri temizlemesi gibi temizler. Kötü ahlak ise,     

      salih amelleri, sirkenin balı bozduğu gibi bozar.”                        (Hibban]

“Müminlerin iman yönünden en faziletlisi ahlakça en iyi olanıdır”   [Tirmizi]
“Allahü teâlâ indinde kötü ahlaktan büyük günah yoktur. Çünkü, kötü ahlaklı, bir günahtan tevbe edip kurtulursa, bir başka günaha düşer. Hiçbir vakit günahtan kurtulamaz.”    [İsfehani]

 Yazımızı Peygamber (s.a.v) Efendimizin Şu mübarek ve makbul duası ile bitirelim inşaallah:
“Ya Rabbi senden, sıhhat, afiyet ve güzel ahlâk dilerim.”  [Harâiti]

Selam ve Dualarımızla…

YAZIYI PAYLAŞ!