Rant Madenciliğine Son Vereceğiz

DEVA Partisi, özgürlük, eşitlik ve adalet temelleri üzerine kurulu bir demokrasi anlayışının savunucusu, genel ve yerel problemlerin tespiti için analizler yapan ve çözüm önerileri sunan bir partidir.

PAYLAŞ
Malatya Birlik Gazetesi - MALATYA BİRLİK GAZETESİ

DEVA Partisi, özgürlük, eşitlik ve adalet temelleri üzerine kurulu bir demokrasi anlayışının savunucusu, genel ve yerel problemlerin tespiti için analizler yapan ve çözüm önerileri sunan bir partidir. Tüm vatandaşlarımızın yanında olduğu gibi kıymetli maden emekçilerimizin her zaman yanında olmaya devam edecektir.

Yerin metrelerce altında gece gündüz demeden canla başla çalışan, elleri nasırlı, yüzleri lekeli, alınları terli ve kazançları helal olan tüm maden emekçilerimizin 4 ARALIK DÜNYA MADENCİLER GÜNÜ kutlu olsun.

Maden birçok ürünün hammaddesi olarak çok önemli bir işleve sahiptir. Ülkemiz maden yatağı açısından çeşitli ve zengin bir coğrafyadır. Bu işlevine rağmen çalışanlarını da dâhil etmek üzere günümüzde hak ettiği değeri görmemektedir. Her sektörde olduğu gibi bugün madencilik sektörü de zor durumdadır. Maden sahalarının yandaş firmalara verilmesi ve maden sektörünün bu yandaş firmalarda tekelleşmesi ile birlikte kamuya ait maden ocaklarının özelleştirme yoluyla devletin elinden alınması sektörü bu hale getirmiştir. Özelleştirmede sınır tanımayan bu iktidar yandaşını koruyarak maden için uygun olmayan sahaları maden sahası olarak ruhsatlandırmıştır. Ayrıca özel maden işletmelerin yeterince denetlenmemesi sonucunda yakın zamanda maden kazaları olmuş, Zonguldak ve Manisa gibi illerde çok büyük maden felaketleri yaşanmıştır. Bu yönetimle devam edilirse faciaların devamı kaçınılmaz olacaktır.

DEVA partisi olarak iktidara geldiğimiz ilk dönemden itibaren madencilik alanında acilen atılması gereken adımlarımızdan birkaçı şu şekildedir;

Maden alanında yetişmiş ve kalifiye elemanlarının kamuda istihdamını artırıcı, donanım kazandıracak yeterlilik ve eğitimlerin verilmesi sağlanması için düzenlemeler yapılacaktır.
Maden emekçilerimizin özlük haklarında iyileştirmeler yapılacak, SGK tarafından 2017 yılında tek taraflı fesih edilen SGK ile TMMOB arasındaki Ücretli Çalışan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Asgari Ücret Denetim Protokolü acilen yeniden yürürlüğe konulması için çalışmalar yapılacaktır.
Madencilik ülkemizin doğal kaynaklarının değerlendirilmesi açısından sürdürülebilir, çevreye duyarlı, rehabilitasyon planlaması olan, hammadde tedarik güvenliğinin sağlandığı, bir yapı oluşturmak temel önceliğimiz olacaktır.
Madencilik sektörü faaliyetlerini çevresel etkileri, sosyal katılımı ve katma değer sürecini de içine alan maden ömrü ve bütün değer zinciriyle birlikte değerlendirilmelidir. Sektörün faaliyetlerinin, makroekonomik politikalar ve altyapı planları ile uyumlu bir şekilde, tüm paydaşların haklarını koruyan ve yerel halka bilgilere erişim kolaylığı sağlayan katılımcı bir anlayışla yürütülmesini hedefleyeceğiz.
İçerdiği riskler yanında, rekabetçi piyasa koşullarını yakalamak için verimliliği arttırmak için iş sağlığı ve güvenliği ile faaliyet mükemmelliğini birlikte gerçekleştirecek düzenlemeleri hayata geçireceğiz.
Güvenlik sistemlerini de içine alan yeni otomasyon teknolojileri, bilişim ve operasyonel teknolojilerin entegrasyonu, verilerin gerçek zamanlı işletilmesi ve mobil cihazlar kullanılması yoluyla gerçekleştirilen “Bağlı Maden” uygulamalarını teşvik edeceğiz.
Madencilikte ruhsat ve diğer izin işlemlerinin temininde şeffaflık, hesap verebilirlik prensiplerine göre uygulama yapılmasını, bu hizmetlerin ne kadar sürede verileceği bilgisinin önceden kamuoyu ile paylaşılmasını ve bekleyen taleplere ilişkin işlemlerin hızlıca tamamlanmasını sağlayacağız.
Maden Kanunu’nda aranan mali yeterlilik kriterini madencilik faaliyetinin niteliği ve kapsamına göre sınıflandıracak, arama ruhsatı almak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin madencilik alanına girişlerini teşvik edilmelidir. Arama ruhsatının maliyetini düşürerek, arama ruhsat sayısının artmasını sağlayacağız.
Metalik madenler, endüstriyel hammaddeler ve değerli metaller için işleme tesislerinin kurulmasını teşvik edilmelidir, katma değerin ülkemizde kalmasını sağlayacağız.
Bizler DEVA partisi olarak, ülkemiz ve geleceğimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Milletimizin bize olan güveni sürdükçe sorunları dile getirmeye ve çözümü için tüm kadrolarımızla çalışmaya devam edeceğiz.

Şükrü UÇKUN
Yeşilyurt/Malatya ilçe Ekonomi İşleri,Sektörel Gelişmeleri
Dijital Dönüşüm ve Teknoloji İzleme Başkanı

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN