Başkan Gürbüz, 2021 Ahi Evran Yılı İlan Edildi 

Anadolu ahi evran iş adamları olarak 2021 Ahi Evran Yılı ilan edilmesi Biz Ahileri Ziyadesiyle mennun etmiştir. 2021 yılının Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Ahi Evran Veli Yılı ilan edilmesinin ayrıca bizleri sevindirmiştir.

PAYLAŞ

Ahilik demek kardeşlik demektir ve Bu yıl bize düşen ise Ahi Evranı Veli Hazretlerini Dünyaya daha fazla anlatmaktır Ahilik kültürünün Dünya tarafından dolaylı olarak bir çok Ülkeler almıştır Esnaf teşkilatlarının kurulumunu rol model olarak alınıp incelenmiş ve kullanmıştır ama özlerinde olmayan mayalarında bulunmayan bir kültür olduğundan ecnebi ülkelerinde olgunlaşmamıştır. Her ne kadar İslam öncesinden gelmiş olsada Bizim Türk kültürümüz ama Türklüğün özü İslâm'ın ilk ışıklarıyla doğmuştur ve daha da fazla yücelmiştir. İslam’ın ışıkları Peygamberimizin Bizlere bırakmış olduğu Anayasamız olan İslam Ticaret Nizamnamesini Ahiler Olarak sahip çıkmalıyız.

 Müslümanların ilk Anayasası olarak görülen. Biz Ahilerin ilk teşkilat kuralları ve dünya medeniyetine insanca yaşamın özellikleri olan Bir Ticaret Nizamnamesini hazırlamıştır.

 Biz Ahilerin Ticarî Nizamnamesi Kuralları olarak gördüğümüz şartlar aşağıda belirtilmiştir. İslâm ticareti helal kılarken merhale merhale Faizi (Ribayı) yasaklar. Alışverişi ve diğer borç türlerini Faiz (Riba)'dan Arındırmıştır.

Mekke ve Medine'de, Ta’if te Faiz uygulaması yaygındı, Hz Peygamber bilhassa Yahudilerin tefecilikle halkı ezdiğini görmüştü. Hz Peygamber Aldanmaya haksızlığa ve sömürgeye yol açan alışveriş türlerini yasaklamıştır.

Hz Peygamber Ticari Malın pahalı alınmasını stoklayıp piyasa arzını geciktirmeyi yasaklamıştır. Hz. Peygamber, Malı ucuza kapatmak, Köylüyü, Üreticiyi ve ihracatçıyı şehir dışında karşılamayı yasaklamıştır. Peygamber Kâr sınırlamasına gitmemiş fiyatları serbest rekabet piyasasında arz talep dengesine göre oluşması ilkesini benimsemiştir.(Bu beyanda bizi aldatan bizden değildir buyurmuştur. Alışverişler’ de tüccarı doğruluğa telkin etmiştir)6)Hazreti peygamber tüketicinin korunması için gerekli tedbirleri almıştır.
Mesela bu amaçla kalite kontrol üzerinde durmuştur. Çürük ve bozuk mal satmayı kalitesiz malı kaliteli mal da karıştırmayı yasaklamıştır. Islak mahsülü altta saklayan satıcıyı kınamıştır.

Kusurlu malın kusurunu söylemeden satılmasını helal olmadığını söylemiştir. Hazreti peygamber İşçi ve işveren ilişkilerinde verdiği öneme gelince o İslam öncesi Arap toplumuna gelince ücretli iş yaptırmaya ve işçi çalıştırmaya toptan karşı çıkmıştır

Ancak işçiler ağır işler Ücretin geciktirilmesi kaybolan malın haksız yere işçiye ödetilmesi haksız uygulamaların yasaklanması işçilere adaletli bir şekilde davranması ve kardeş muamelesi yapılmasını emretmiştir. Bu prensipleri de hayatında uygulamıştır bu hususla ilgili sözlerden birisi Şöyledir ki

"İşçiye ücretini teri kurumadan veriniz" diyen Uyulması gereken kurallar zinciri kimsenin hakkı geçmeyeceği şartlar bizler bu kurallara uyarak bu kadar büyük bir teşkilat haline geldik yüzyıllardır.

Bu İslam Ticaret Nizamnamesini kendimize şiar edinmemiz gerekir işlerimizde ve yaşamsal alanlarımızda önümüze ışık olarak koymalıyız. Ahilik Birlik ve Beraberliğimizin, Kardeşliğimizin çimentosudur.

Biz Ahiler milletimizin hizmetine talip olmuşuz Örf, Ananelere bağlılığı,Özü,Kültürü,
Türklüğün İslamın yaşamsallığı özünde hisseden bir teşkilattır 

Biz Bugün daha güçlüyüz daha heveskarız bizim 800 yıl önce Anadolu'da Rum ve Ermeni tacirlere  karşı kurulan bu oluşum dünde ve bugün de dünyaya kurallar kanunlar kırmızı çizgiler getirmiştir.

Yüzyıllardır Müslüman Türk'e yol açmıştır. Türkün özünü benimseyen Bu Kardeşlik teşkilatına Sayın Cumhurbaşkanımız daha büyük bir misyon yüklemiştir ve (2021 Yılını Ahi Evran) yılı ilani etmiştir. Bizlere daha fazla sorumluluk yüklemiştir Ahilik i dünyaya tanıtmak ve Ahi Evran ı hak ettiği şekilde tanıtmaktır.
En büyük görevimizdir.


Mehmet GÜRBÜZ 
Anadolu Ahi Evran İş 
Adamları Genel Başkanı 
 

MALATYA BİRLİK GAZETESİ

  • Etiketler
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN