Adil Haber-Sen, Sözleşmeli Personelin Kadroya Alınması İstedi

Bilindiği üzere 6. Dönem toplu sözleşme görüşmelerinde kamu personellerinin büyük kesimini ilgilendiren iki önemli konu hakkında toplu sözleşme dönemi içerisinde çalışma yapılacağına dair karar alınmıştı.

PAYLAŞ
Malatya Birlik Gazetesi - MALATYA BİRLİK GAZETESİ

Bilindiği üzere 6. Dönem toplu sözleşme görüşmelerinde kamu personellerinin büyük kesimini ilgilendiren iki önemli konu hakkında toplu sözleşme dönemi içerisinde çalışma yapılacağına dair karar alınmıştı. Bu konulardan birincisi kamu çalışanlarının ek göstergelerinin 3600’e yükseltilmesi, diğeri ise kamuda sözleşmeli olarak istihdam edilen personelin kadroya alınması konusudur.

Sözleşmeli Personelin Kadroya Alınması Talebimiz İle İlgili Basın Açıklamamız:

Bilindiği üzere 6. Dönem toplu sözleşme görüşmelerinde kamu personellerinin büyük kesimini ilgilendiren iki önemli konu hakkında toplu sözleşme dönemi içerisinde çalışma yapılacağına dair karar alınmıştı. Bu konulardan birincisi kamu çalışanlarının ek göstergelerinin 3600’e yükseltilmesi, diğeri ise kamuda sözleşmeli olarak istihdam edilen personelin kadroya alınması konusudur.

3600 ek gösterge ile ilgili çalışmalar geçtiğimiz Mayıs ayında tamamlanarak TBMM tarafından kabul edilerek yasalaşmıştır. Ancak 3600 ek gösterge yasası malesef kamu personelinin beklentilerini karşılamamış, belirli hizmet kolunda yer alan kamu personelinin ek göstergesi 3600’e yükseltilirken başta PTT çalışanları olmak üzere birçok hizmet kolu çalışanları 3600 ek gösterge kapsamı dışında tutulmuştur. Burada toplu sözleşme masasına oturan yetkili sendikanın gerekli çalışmaları yapmaması, eylem planı oluşturmaması ve konunun paydaşları üzerinde sendikal baskıyı kuramaması etkili olmuştur.

Toplu sözleşme görüşmelerinin ikinci önemli konusu olan ‘’SÖZLEŞMELİ PERSONELİN KADROYA ALINMASI’’ çalışmasında ise benzer hataların yapılmaması, henüz taslak aşamasında iken taleplerin iletilmesi, aksi sonuçta sendikaların kararlı bir duruş sergilemesi ve gerekirse eylem kararı alarak kamuda istihdam edilen ‘’TÜM SÖZLEŞMELİ PERSONELİN KADROYA ALINMASI’’ sağlanmalıdır.

Ancak kamuoyuna yansıyan bilgiler ve Ak Parti Genel Başkan Vekili Sayın Numan KURTULMUŞ’un açıklamalarından anlaşıldığı üzere, kamuda istihdam edilen sözleşmeli personelin tamamının kadroya alınmayacağı, hatta sözleşmeli personelin kadroya alınması değil ‘’KADROLU PERSONELİN ÖZLÜK HAKLARINA YAKIN ÖZLÜK HAKLARA SAHİP SÖZLEŞMELİ PERSONEL’’ olarak istihdam edileceği yönünde çalışma yapıldığı görülmektedir.

Kamuda sözleşmeli personel istihdamı 1978 tarihli 2143 sayılı Kanuna dayanılarak çıkartılan 1978 tarih ve 15754 sayılı SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK hükümleri doğrultusunda yapılmaktadır. Söz konusu kanun ve yönetmelik hükümlerine bakıldığında kamuda sözleşmeli personel istihdamının üç ana sebebe dayandığı görülecektir. Bunlar;

Uzmanlık ve ihtisas gerektiren işlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi, Devlet memurları kanununa göre uzmanlık gerektiren işlerde çalışanlara yüksek ücret verilememesi nedeniyle, sözleşmeli olarak istihdam ederek uzman personele daha yüksek ücret verilmesi ve kamuda istihdamının cazip hale getirilmesi,

Sözleşmenin Süreli Olmasıdır.

Ancak günümüzde 2143 sayılı kanunun amacı ile kamuda istihdam edilen sözleşmeli personelin hak ve yükümlülükleri birbiri ile örtüşmemektedir. Bugün maalesef kamuda ‘’uzmanlık ve ihtisas gerektiren’’ hizmetler değil, neredeyse bütün kamu hizmetlerinde sözleşmeli personel istihdam edilmektedir. Oysa 2143 sayılı Kanun açık bir şekilde ‘’uzmanlık ve ihtisas gerektiren’’ hizmetlerin sözleşmeli personel eliyle görülmesini amaçlamaktadır. Benzer şekilde sözleşmeli personele devlet memuruna göre çok daha yüksek ücret verilmesi gerekirken günümüzde maalesef bu da mümkün değildir. Hatta birçok sözleşmeli personel en düşük devlet memuru aylığına yakın miktarlarda aylık ücret ile kamuda sözleşmeli olarak istihdam edilmektedir.

Son olarak da 2143 sayılı sözleşmeli personelin kamuda ‘’süreli’’ olarak istihdam edileceğini hüküm altına almıştır. Ancak geçtiğimiz yıllarda sözleşmeli personelin cari yıl sonunda sözleşme imzalama uygulaması kaldırılmış, bunun yerine sözleşme iptal edilmediği sürece cari yıl sonunda yenileneceği hüküm altına alınmıştır. Bu durum sözleşmeli personelin lehine gibi görünse de aslında sözleşmeli personel istihdamını istisnai bir istihdam modeli olmaktan çıkararak kamuda asıl istihdam modeli gibi uygulanmasının önünü açmıştır. Ancak bilinmelidir ki kamuda asıl olan kadrolu personel istihdamı, istisna olan ise sözleşmeli personel istihdamıdır.

Sözleşmeli personel statüsünün hukuki sürecinden de görüleceği üzere kamuda sözleşmeli personel istihdamıyla, günümüzde uygulanan sözleşmeli personel istihdam modeli örtüşmemektedir. Ortaya koyduğumuz gerekçeler de göstermektedir ki, kamuda sözleşmeli personel uygulamasına son verilerek bütün kamu personelinin İŞ GÜVENCESİNE SAHİP OLDUĞU, MALİ VE SOSYAL HAKLARININ İYİLEŞTİRİLDİĞİ tek bir statüde istihdam edilmesi gerekmektedir.

ADİL HABER-SEN olarak, Basın Yayın ve İletişim Hizmet Kolunda başta PTT AŞ’de İdari Hizmet Sözleşmesi ve 399 Sayılı KHK Eki 2 sayılı cetvele tabi sözleşmeli olarak istihdam edilen personeller olmak üzere TRT’de istihdam edilen Özel Hizmet Sözleşmeli tüm mesai arkadaşlarımızın kamudaki sözleşmeli personelin kadroya alınması ile ilgili çalışmaya dahil edilmesini talep ediyoruz. Bugün bir takım çevreler tarafından 399 sayılı KHK Eki 2 sayılı cetvele tabi personelin sözleşmeli personel değilmiş gibi, İdari Hizmet Sözleşmesinin 399 S. KHK eki 2 sayılı cetvele tabi sözleşmeli personel olması yönünde talepte bulunulmaktadır. Bu çevrelere de şunu söylemek isteriz ki, İdari Hizmet Sözleşmeli personelde 399 S. KHK Eki 2 sayılı cetvele tabi olarak çalışan personelde sözleşmelidir. Her iki statüde sözleşmeli olarak çalışmasına rağmen temel ücretleri, mesai ücretleri, iş güvencesi, görevde yükselme hakkı gibi konularda iki farklı sözleşmeli personel statüsü arasında önemli farklar bulunmaktadır. Aynı işi yapan ancak farklı mali ve sosyal haklara sahip olan personelin kurum aidiyetinin sağlanması mümkün olmadığı gibi bu durum Anayasal eşitlik hakkının da ihlal edilmesidir. Ortaya koyduğumuz gerekçelerle, Adil Haber-Sen olarak hem İdari Hizmet Sözleşmeli hem de 399 S. KHK eki 2 sayılı cetvele sözleşmeli personelin kadroya alınmasını talep ediyoruz.

Mesai arkadaşlarımızın kadroya alınması için hazırlamış olduğumuz detaylı raporumuzu, gerekçelerimizi ve talebimizi ilgili siyasi partilere, ilgili bakanlık ve kurumlara, sivil toplum örgütlerine ve sendikalara göndererek kamuoyu oluşmasını sağlamak, kollektif hareket ile 3600 ek gösterge çalışmasında olduğu gibi mesai arkadaşlarımızın SÖZLEŞMELİ PERSONELİN KADROYA ALINMASI çalışması dışında kalmaması için tüm hukuki girişimlerde bulunacağımızın bilinmesini isteriz.

İş kolumuzdaki tüm çalışanlara ve Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN