Malazgirt Zaferi  (26 Ağustos1071) - OĞUZ FEHMİ HAKVERDİ

Malazgirt Zaferi  (26 Ağustos1071)


Malazgirt Savaşı 26 Ağustos 1071 Cuma günü  Malazgirt  Kalesi  eteklerinde Bizans İmparatoru Romanos  Diogenes ile Türk Hakanı  Alp Arslan  arasında cereyan etmiştir. Bazı  kaynaklara  göre  Türk askerinin  mevcudu 50.000, Bizans  ordusunun mevcudu  ise 200.000  askerden  oluşmaktaydı. Gene tarihçilere  göre  Bizans askerleri  içinde  bir  çok  milletten asker  olduğu  gibi, ücretli  askerler  de vardı. Para  için  savaşan  Bizans  ordusunda bu askerler  arasında henüz  Müslümanlığı  kabul  etmemiş  Oğuz  ve Peçenek  Türkleri  de vardı.

26 Ağustos 1071  Cuma günü  Alp  Arslan askerine  Cuma  Namazını  kıldırdıktan sonra  Malazgirt  Kalesi  eteklerinde  Bizans  ordusuyla  savaşa  tutuşmuştur. Savaşın  en kızıştığı  zamanda  Türk  asıllı  askerlerin Tük Hakanı Alp Arslan 'ın tarafına  geçmesi  ile savaşı  Türkler  kazanıp, Anadolu' ya  ilk  adımlarını  atmışlardır. Selçukluların  Alp  Arslan  komutasında Anadolu'ya  girmeleri  ile  Türkistan'dan sonra  2. yurdu  Türkiye  olmuştur.

Türk Hakanı Alp Arslan  savaşı  kazanıp  Bizans  İmparatoru ' nu esir  aldıktan sonra  onunla  bir antlaşma yaparak  Bizans  İmparatoru  Romanos Diogenes 'in  ülkesine gitmesine  aldığı  bazı  tavizler  sonunda  izin verir. Ancak Bizans  İmparatoru  ülkesine  vardığında  yerine  Mikhael  Dukas'ın   imparator olduğunu  görür. Bu arada Romanos  Diogenes  bu yeni  imparatorun  emri  ile bir Ermeni prensi tarafından gözüne  mil çekilerek  öldürülür.

Türk  Hakanı  Alp Arslan  Malazgirt  Savaşı ' nı  kazandıktan  sonra 200. 000 kişilik bir ordu  1072  yılında  Türkistan seferine çıkar,  bir çok  yeri aldıktan sonra  Barzan Kalesi'ne  gelir,  kale kumandanı biraz direndikten sonra  teslim  olur.  Malazgirt  Zaferi kahramanı  Türk  komutanı  Alp  Arslan , bu Barzan  kalesi  komutanı  tarafından ayağını  öpmek   bahanesiyle  bıçakla yaralanır . Malazgirt  kahramanı  Alp Arslan  bu yaralamadan  dört gün  sonra  vefat  eder .

Netice olarak :

a - Türkler Malazgirt  Zaferi  sonucu  Anadolu'ya  girmişler  ve yeni  bir  Türk yurdu  kazanmışlardır.

b- Malazgirt Zaferi  avrupalıları  ürkütmüş, avrupalılar birleşerek  Haçlı  Seferlerini  tertiplemişlerdir.Bu seferler  sonrası  da Türkler  Anadolu'da  Osmanlı  Devleti'ni kurmayı  başarmışlardır .

c- Malazgirt Zaferi dünya  tarihini  etkileyen  bir  zafer  olarak  tarihte  yerini  almıştır.

d- Malazgirt Zaferi Türklerin  Anadolu  topraklarına  girişinin  ayak sesi olmuştur.

950. Yılını  kutladığımız  Malazgirt Zaferi ' ni bizlere  hediye  eden  Anadolu  kapılarını  biz Türklere  açan,Selçuklu  Hakanı  Alp  Arslan ' nı  ve Malazgirt Zaferi  kahramanlarını  rahmetle  anıyor ve  saygıyla  önlerinde  eğiliyoruz.

Saygılarımla.

YAZIYI PAYLAŞ!

YAZARIN SON 5 YAZISI
05Şub
20Ara

- ATTİLA -

07Ekm

Yiğidim

02Ekm
12Eyl

Sivas Kongresi