Şımarık Yunan... - HÜSEYİN TOKSÖZ

Şımarık Yunan...


Tarih, Bugünü Yaşamaya Elverişli Dündür.!

Dünün hataları bugünün çilelerini peydahlamak üzere bize hatıra olarak kalmaktan öte bir şeyler katmalı, yoksa dünün her hatırı sayılır kıymeti,bizim için hiçten öteye gitmez.!

Bin yıllık koca maziyle 400 sene bir vali eşliğinde yönettiğimiz Yunan bize kafa tutar.

Sebep, biz olmaktan kurtulmak uğruna batılı gibi giyinmek, kadim yazımızı, zengin kelime dimağımızı terk etmekle, teknikte ve Fenni ilimde ilerleyeceğimiz hülyalarında balolarda bir kaç nesil gençliği cehenneme sürüklemek uğruna ezanaları modernize etmeye çalışma şizofreniliğiyle 10 yılda kaç milyon genci hesaba ettik, vebadan değil.!

Fikir hürriyeti adına başlar kestik, bizden olanı mahvettik,

Burnumuzun önünde ki adayı vererek lütuf ettik.

Sözde kurmay kademesinin kurduğu bir ülkede zaaf olması kimsenin aklına gelmedi mi ?

Gelenler hesaba katılmadı mı ? Neden ?

Sen bir imparatorluğu yıkıp ;

Deli saçması işlerle İslama dine taaruz et, sonra bir takım fedayı can eden kişiler çıkıpta Misak-ı Milli sınırlarına sahip çıkınca onu da yuhlat.

Bedeni bu ülke de aklıysa garkın tiyatrolarında Türkü Anadolu’ya tıkmaya çalışan bir dolu herzeyle atan hiç bir yapı milli ve yerli olmaz.!

Soru, aklı ve fikri ve dahi muvazenesi olana sorulur.

İlmi bir cevapla bir netice etrafında anlaşılmaya çalışılır.

Her yapılan durumu, bir bahane arkasında peşkeş çek, hesap sormak istediğinde fikir özgürlüğü adı altında kişilerin susmasını bekle.

Birilerini savunmak ve germeye verdiğimiz

gayreti ilme ve tekniğe kullansaydık,

Bizim yetiştiğimiz yerlere onların hayali dahi ulaşamazdı.

Vakit vardır ulaştık, gün geldi geri kaldık lakin sebep sonuç ilişkisine vakıf olmak tefekkür etmek zor değil.

Akdeniz ve dahi bir çok yerde Devletin ve Milletin âli menfaatlerini gözetmek,

Ülke namına doğal kaynaklara sahip olup,

Nicesi için uğraşmak.

Ve her toplumun hazinesi olan gençlere yatırım yapıp bu güzel mektupları gelecek nesillere ulaştırmak için.

Kural yargı ve sayır yönetimle alakalı olan her mesele yerli ve milli olmalıyız,

Peki çözümler durumlar üzerine müzakere edemeyen bir sistemin değişenleri, ülke menfaatlerine bir olamıyorsa, o çatı altında neden vekalet-i milliye adına konuşuyor, destek aldığın halka zulüm etmekten öte hangi tarafta bir anayasa 200 yıla aşkın süredir konuşulur mu.?

Evet tecrübemiz çok geniş,lakin kıyafet değişir gibi kanun değişmemeliyiz.!

Sorunlar tabi de kanunlar üzerine ilerlemez,

Yaşayan omurga olan adil insan yer yüzünün en büyük kanunudur.!

Kanun koymaya yegane yetkili makam Allah cc, ve dahi biz böyle inanıyorsak,

İnançsız nesnelerle inançlı insanları yönetmek nedir,

Vicdanlarınıza cevabını bırakıyorum.!

Şımarık bir çoçuğa dersi adaletle vermeliyiz, iç meseleleri öyle kalın çizmeliyiz ki, bu surların mukavemeti karşı tarafa heybet olarak yetmeli,

Öz eleştiriri, dünkü hataları terk etmeyiz.!

Mesele bizsek önce olmalı sonra da arzı endam etmeliyiz, cihanda

Ceddimiz Selçuklu Osmanlı ve dahi bütün yargıyı zırh, adaleti keskin kılıç edenlere rahmet okurcasına...

İman yolunda fedayı vakit,

Fedayı Can edip bu vatana duasıyla güzellik katanlara rahmet,

Refah için merhamet ve adalet.!

Sloganların ötesinde ilmi bir zeminde bize rağmen dahi olsa doğruları deklare etmeliyiz.!

Bir mesele sürekli kaşınıyor ve yara oluşturuyorsa buna göz yumamayız,

Hata etmiş ölüleri savunduğumuz kadar dirilerimize sahip çıksak, sanırım hata

edecek kişi bulamayız.!

Doğru için yola çıkana hatası azık olur,

Ekseni kayıyorsa geminin sahip olacağız yer güvertemizdir,

Biz vazgeçsek deniz ve karşıda ki donanma vazgeçmiyor, üzerimize gelen bütün yamyam ve kan emici sürüsü sömürgenlere,

Bir cevabımız olmalı,

Esaret bize haram kılındı, biz

İ'la'yi Kelimetullah davası uğruna yollara ve denizlere düşmüş hak fedaileriyiz.!

YAZIYI PAYLAŞ!

YAZARIN SON 5 YAZISI
29Ağs

Şımarık Yunan...

27Haz

Sadece Ayasofya Yetmez

28May

Tezatlar İçinde Hakikati Aramak

06May

Oruç (Uruc)

23Nis

Payidar Olsun, Nice Yüz Yıllara