Nereden Nereye Geldi Yazıhan - ABDULLAH FURKAN ÖZKAYA

Nereden Nereye Geldi Yazıhan


 Malatyalılar iyi bilir, Yazıhan ilçesi evvelden beri kuru otların ve sarı sapların uçuştuğu bir bölgeydi. Şimdilerde ise hepimizin gönlünde taht kuran yeşil alanlarıyla ve tarımda yaşadığı hamlelerle bambaşka bir Yazıhan var karşımızda.

  Yazıhan ovasının suya kavuşması ile birlikte birçok tarımsal ürün ilçemizde yetişmeye başladı. Bunların başını da şeker pancarı çekiyor. Şeker pancarı 50 milyon liradan fazla gelirle üreticiye ve ilçeye katkı sağlıyor. Bu değişimin yaşamasında hiç şüphesiz en büyük katkılardan birisi İlçe Belediye Başkanı Nevzat Öztürk'e ait. Kendisine bir ziraat mühendisi olarak çok teşekkür ediyorum.

  Bir yakınımın hasat zamanına yakın tarlasını gezmiştim. Durum gerçekten memnuniyet vericiydi. Geçen yıl ki alımlardan çiftçimizin yüzü gülmüştü. Bu yılda hasat dönemi bereketli geçti. 90 yıllık tecrübesi ile üreticinin her zaman yanında olan Şeker Fabrikası, Malatya’da da layıkıyla temsili eden Fabrika Müdürü Suat Altun'un "3 yıl münavebeli ekimle çiftçilerimizle sözleşme yapıp pancarın yanı sıra arpa, buğday ve mısır ekimi yapacağız. Çiftçilerimize mali yönde destek olmak için devletin tüm imkanlarını sıfır faizle çiftçilerimize yansıtmayı hedefliyoruz." açıklaması benim için çok değerliydi.

Malatya üreticisinin yeni alışkanlıklar kazanacak olması üretim açısından çok kıymetli bir gelişmedir. Müdürümüze bu yaklaşımından ötürü ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Daha önceki yazılarımda da ifade etmiştim. Doğru üretim için her zaman üreticiye kurumların ve özel sektörün bilgi akışını sağlaması ve doğru üretim metotları için çiftçi sürekli bilgilendirilmeli ve bilinçlendirilmelidir. Bu güzel gelişmeler pancarda ve hububat ürünlerinde Malatya'yı zirveye adım adım taşıyor. Benim buradan bir teklifim olacak buyurun hep birlikte bilgi ve birikimlerimizi üreticimize el ele vererek aktaralım.

  Üretilen her ürün mutlaka değerlidir ancak benim şeker pancarının önemi hakkında değinmek istediğim birkaç noktaya yer vermek istiyorum.

  Tarımda planlı üretimin ve münavebe uygulamasının baş aktörü, sulu tarımın yaygınlaştırıcısı olmuştur. Bir dekarı yaklaşık 10 iş gücü istihdam sağlar. Kendinden sonra ekilen hububatlarda %20 verim artışı sağlar. Yılda yaklaşık 25 milyon tonluk taşıma kapasitesi sağlayarak, taşıma sektörüne büyük bir kazanç sağlar. Yeraltı ve yer üstü su kaynaklarından istifade imkânını artırır.

   Çapa ve hasat dönemlerinde 250.000 topraksız, az topraklı üreticilere ve dönemsel istihdam gücüyle 100 gün süre ile istihdam sağlar.

   Yılda yaklaşık 350 bin aile tarımını yapmakta ve fabrikalarda da 30 bin kişiye istihdam sağlanmaktadır. Şeker pancarının fabrikada işlenmesi sonucu elde edilen melas, maya sanayisinin ana hammaddesidir. Melastan üretilen maya 80 ülkeye ihraç edilerek döviz girdisi sağlar.

  Şeker pancarı çevre dostudur. Kalitesi ile ve katkısı ile yüzümüzü güldüren şeker pancarında yaşanan bu gelişmelerin devamını dilerken yine diğer ilçelerimizde yaşanan gelişmeleri aktarmaya devam edeceğim.

Saygılarımı sunuyorum.

Abdullah Furkan Özkaya

Ziraat Mühendisi