Vali Baruş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Demokratik bir toplumun vazgeçilmez unsurlarından biri olan basın, halkın haber alma özgürlüğünün de en etkili vasıtasıdır.

PAYLAŞ
Malatya Birlik Gazetesi - MALATYA BİRLİK GAZETESİ

Demokratik bir toplumun vazgeçilmez unsurlarından biri olan basın, halkın haber alma özgürlüğünün de en etkili vasıtasıdır. 21. Yüzyılda iletişim teknolojilerindeki hızlı değişim ve buna bağlı olarak kitlesel iletişim imkanlarının artması etkileşim sürecinin belirleyici olduğu yazılı ve görsel basının yanı sıra internet medyası ve sosyal medyanın yoğun kullanımı haber alma yelpazesini genişletmiş, bu sayede tek yönlü bilgi paylaşımından, çift taraflı ve eş zamanlı bilgi paylaşımına geçilmesini sağlamıştır.

Tarafsız ve sağduyulu habercilik anlayışı basın kuruluşlarının kamuoyu nezdinde güçlenmesine, güçlü basın kuruluşları da demokrasinin sağlam bir zeminde gelişmesine önemli katkı sağlamaktadır.  Tarafsız, özgür, ilkeli ve meslek ahlak kuralları çerçevesinde faaliyet gösteren basın mensupları, insanlara toplumsal olaylardan haber verme ve ihtiyaç duydukları konularda bilgi akışı sağlama yanında demokrasi açısından sağlıklı bir kamuoyu oluşturma gibi çok önemli bir işlevi yerine getirmektedir.

Halkın haber alma hakkını kullanmasına yardımcı olmak amacıyla doğruluk, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri uhdesinde barındıran gazetecilik mesleğini icra eden birbirinden değerli basın mensupları ilkeli yayıncılık anlayışı çerçevesinde olayları tarafsız bir şekilde halka aktarırken, bir anlamda kamu vicdanının sesi de olmaktadırlar.

Ülkemiz ve şehrimizde meydana gelen gelişmelerin halkın dikkatine tarafsız bir şekilde yansımasını sağlayan gazeteciler, milli ve kültürel kimliğin korunmasına, yaşadığımız şehrin tarihi ve yerel değerlerinin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımına, toplumsal meselelere karşı duyarlılığın artmasını sağlaması bakımından da sağlıklı bir kamuoyu oluşumuna, vatandaşlarımızın yaşadığı yere karşı aidiyet duygusunun ve hemşerilik kültürünün gelişmesine de önemli katkı sağlamaktadırlar.

Kamuoyunu aydınlatmak ve haber vermek amacıyla, mesai mefhumu gözetmeksizin, son derece zorlu koşullarda ve sorumluluk bilinci içerisinde görevlerini yerine getiren, bazen can güvenliklerini dahi riske atarak doğru haber peşinde koşan gazetecilerimizin fedakârca çalışma anlayışı her türlü takdiri fazlasıyla hak etmektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle, tüm basın mensuplarının “Çalışan Gazeteciler Günü'nü” kutluyor, görevleri esnasında hayatlarını kaybeden bütün gazetecilerimizi rahmetle anıyor, çalışan gazetecilerimize sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum.


Aydın BARUŞ
Malatya Valisi

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN