Malatya Tabip Odasından Açıklama

Ülkemizde sağlık hizmeti sunumunda son yıllarda ciddi iyileşmeler olmuştur. Vatandaşlarımızın sağlık hizmeti sunucularına ulaşımında ciddi mesafeler kat edilmiştir ve sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı artmıştır.

PAYLAŞ
Malatya Birlik Gazetesi - MALATYA BİRLİK GAZETESİ

Ülkemizde sağlık hizmeti sunumunda son yıllarda ciddi iyileşmeler olmuştur. Vatandaşlarımızın sağlık hizmeti sunucularına ulaşımında ciddi mesafeler kat edilmiştir ve sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı artmıştır. Hekimlerimiz;  yapmış oldukları fedakârlıklar ve bilimsel alandaki yeterlilikleriyle ülkemizde Covıd-19 salgınında önemli rol oynamış ve milletimizin gönlünde taht kurmuştur. Fakat hekimlerin çözülemeyen, kronikleşen problemlerine her gün bir yenisi eklenmektedir. Bu nedenle çözüm önerilerimizi, var olan problemlerimizi kamuoyuna ve yetkililere bildirmek amacıyla basın açıklaması ihtiyacı doğmuştur.

1. Hekimlerin hayat standartlını koruyan ve emekliliğe yansıyan temel ücret artırılarak, ek gösterge 7200’e çıkarılmalıdır.

2. Hekimlerin ek ödeme ve ek göstergelerinde yapılması planlanan daha sonra torba yasadan çıkarılan düzenlemenin; tüm hekimleri kapsayacak şekilde kamu hastaneleri, aile hekimliği birimleri, iş yeri hekimliği ve asistan hekimleri de içine alacak şekilde acilen tekrar düzenlenmelidir.

 3. Tıp Fakültesi Hastanelerinde hem eğitim hem sağlık hizmeti veren hekimlerimizin aldıkları ücretler yetersiz kalmıştır. Bu şartlar altında Öğretim üyelerimizi bu eğitim yuvalarında tutmamız imkânsız hale gelmiştir. Maaş ve emeklilik katsayıları düzenlemelidir.

4. Hekimlerin emeklilikten sonra özel sektörde çalışmaları durumunda diğer kamu emeklilerinde uygulanmayan emekli maaşlarında yüksek oranda kesinti yapılmaktadır. Yapılan kesinti kaldırılmalıdır.

5. Covid-19 başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütüncül bir meslek hastalıkları yasası çıkartılmalıdır.

6. Hekimler olarak ifade ediyoruz ki; sağlık çalışanlarına yönelik her türlü şiddet ayrı bir suç tipi olarak kategorize edilmeli, tutuklu yargılama talebi tam olarak karşılık bulmalı ve yargılamalar kısa süreler içinde caydırıcı cezalarla sonlandırılmalıdır. Çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve güvenli, çalışma ortamları yeniden tesis edilmelidir.

7. Mevcut 5 dakikada bir muayene uygulamasına son verilerek bilimsel veriler ve her branşın kendi ihtiyacı doğrultusunda makul süreler belirlenerek hasta ve hekim mağduriyeti önlenmelidir.

8.  Aile Hekimlerimiz işyerlerinde yardımcı personel çalıştırmaktadır. Olası asgari ücret artışı durumunda ücretlerin verilebilmesi için aile hekimlerimize cari gider iyileştirilmesi yapılmalıdır.

9. Yoğun iş yükü altındaki asistan hekimlerin çalışma şartları daha kabul edilebilir hale getirilmeli ve gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

10. İçinde bulunduğumuz ağır çalışma koşulları ve yukarda belirttiğimiz tüm olumsuzluklara rağmen Malatya Tabip Odası olarak aziz milletimizin en zor zamanlarında her zaman yanında olduğumuz gibi bu gün de görevimizin başındayız.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 Malatya Tabip Odası Yönetim Kurulu

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN